Impactrapport co-creatietraject #ANTbouwen

‘Bouw aan begrip’ is een project van #ANTcollectief met Expertisecentrum Dementie Paradox als inhoudelijke partner. Het doel: een escape game bouwen rond het thema dementie. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, Koning Boudewijnstichting, de Nationale Loterij en Stad Gent. De escape game heeft als doel spelers een onderdompeling te
geven in de ervaring van dementie. Dit vormt het vertrekpunt voor nabespreking en dialoog, om op deze manier dementie beter te begrijpen. De escapegame richt zich tot diverse actoren die personen met dementie ondersteunen, alsook tot het brede publiek.

#ANT collectief wilde de uitdaging aangaan om de escape room niet alleen te bouwen, maar in co-creatie met een enthousiaste en diverse groep vrijwilligers.

#ANTcollectief is bijzonder geïnteresseerd in de impact van dit traject op het bouwteam en in de lessen die we kunnen trekken uit dit co-creatieve proces. Cathy De Feyter en Evelien Neirynck kregen de opdracht om dit te onderzoeken. In dit rapport lees je de resultaten van dit onderzoek. We tonen aan welk effect het co-creatief traject heeft gehad op de bouwers, en op welke manier dit hun inzichten en attitude ten aanzien van dementie beïnvloed heeft.