Escape room rond dementie

Dementie

(Bron: www.dementie.be)

Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve functioneren samen optreden: geheugen, leervermogen, taalgebruik, complexe handelingen. Doorgaans is dementie chronisch en progressief van karakter.

In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen dementie. Voor België is het aantal ca. 202.000. De kans dat je zelf dementie krijgt is 1 op 5. De inschatting is dat het aantal mensen met dementie zal verdubbelen tegen 2060 als gevolg van de vergrijzing.

Vandaag is er nog geen genezing mogelijk. De voornaamste behandeling bestaat uit het afremmen van het ziekteproces en het verlichten van symptomen.
Veel mensen met dementie worden thuis opgevangen. Dit zorgt er voor dat zowel mantelzorgers als professionelen vanuit verschillende disciplines met mensen met dementie in contact komen.

Doel

Met ‘Bouw aan begrip’ bouwen we een inhoudelijke escape room rond het thema dementie.
Het doel is dubbel:
– Enerzijds willen we de verschillende actoren (mantelzorgers, professionelen, familieleden) een ervaring bieden waardoor ze dementie beter begrijpen en bijgevolg op een kwalitatieve manier ondersteuning kunnen bieden. Een escape room is een spel dat je helemaal onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen vormen een vertrekpunt voor nabespreking en dialoog.
– Anderzijds willen we de maatschappelijke dialoog stimuleren rond deze problematiek. Escape rooms zijn populair en krijgen veel media aandacht. Door een escape room rond dementie te bouwen zorgen we er voor dat het thema zichtbaar wordt voor een breed publiek. Zeker gezien de prevalentiecijfers is het belangrijk dat een ruim publiek bewust wordt van de problematiek.

Partnerschap

Voor dit project werken we samen met Regionaal Expertisecentrum Dementie Paradox.

We krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid (cultureel project met bovenlokale uitstraling), Stad Gent, de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

      

Met dank aan Eskimofabriek en Textieldruk Suburban.